Kontakt

ABC maziva d.o.o.
Lopatinečka 7
10000 Zagreb

OIB: 81454875320
Žiro-račun: 2360000-1102306925

Tel: +385 1 600 22 99
Fax: +385 1 600 22 91

web:    www.abcmaziva.com
e-mail: ured@abcmaziva.com