ODABIR KOJI ZADOVOLJAVA
VAŠE POTREBE

Kako odabrati odgovarajuće Castrol hidrauličko ulje

ZAHTJEV VISKOZNOSTI
Koja je najveća i najmanja visko­znost potrebna za rad sistema.

RADNA TEMPERATURA
Da li je sistem izložen velikim promjenama temperature? Da li se sistem tijekom rada zagrijava?

VATROOTPORNOST
Da li postoji potreba za korištenjem teško zapaljive tekućine?

PREPORUKE PROIZVOĐAČA
Da li postoje posebne preporuke proizvođača opreme?

KOMPATIBILNOST SA MATERIJALIMA
Da li bilo koji od konstrukcijskih materijala zbog svoje nekompatibil­nosti ograničava odabir tekućine?

BRIGA ZA OKOLIŠ
Postoje li potreba za posebnim mjerama zbog moguće izloženosti okoliša štetnim tvarima.

SISTEM ADITIVA
Da li sistem zahtijeva korištenje tekućine koji ne sadrži aditive na bazi cinka (bezpepelni aditivi)?

HIDRAULIČKA ULJA I TEKUĆINE

TEŠKOZAPALJIVE HIDRAULIČKE TEKUĆINE