UREĐAJ ZA PODMAZIVANJE

MEMOLUB® HPS je samostalni elektro-mehanički uređaj za podmazivanje jedne ili više pozicija. Zbog visokog pritiska od 25 bara, pod kojim se istiskuje mazivo, otvaraju se široke mogućnosti primjene, što nije slučaj sa konvencionalnim sistemima.
MEMOLUB® HPS može se upotrebljavati i sa mjesta koje je udaljeno do 8 m od točke podmazivanja. Takvim načinom upotrebe mogu se izbjeći opasne ili nepristupačne pozicije, a radnik koji obavlja poslove održavanja, može raditi brzo
i na siguran način.

3 VELIČINE

Instaliranjem MEMOLUB® HPS sistema može se izbeći zaustavljanje strojeva radi podmazivanja (nemoguć pristup, pokretne komponente itd.). MEMOLUB® HPS se takođe može upotrijebiti kao mini centralni sistem za podmazivanje. U kombinaciji sa progresivnim distribucijskim blokovima, MEMOLUB® HPS podmazivanje na više pozicija, prijedstavlja jednostavan i ekonomičan način smanjivanja troškova održavanja.
MEMOLUB® HPS postoji u tri veličine; STANDARD sa punjenjem 120 cm3, MEGA sa punjenjem 240 cm3 i GIGA sa punjenjem 480 cm3.

PUMPA

Klipna pumpa uređaja MEMOLUB® HPS istiskuje mast ili ulje pod pritiskom do 25 bara. Taj visokoučinkoviti sistem u mogućnosti je pumpati masti sa viskozitetom baznog ulja do 15 000 mm2/s pri radnim temperaturama.
MEMOLUB® HPS može pumpati konvencionalne višenamjenske masti pri temperaturama do -15°C. Pri upotrijebi specijalnih masti moguće je podmazivanje i na -25°C.
MEMOLUB® HPS je u potpunosti samostalan uređaj. Napaja se baterijama. Potrošnja energije je vrlo niska, čak i pri visokim pritiscima. MEMOLUB® HPS isprazniće 240 cm3 punjenje pri konstantnoj temperaturi od 0°C ili 480 cm3 punjenje pri +5°C, čak uz kratkotrajno niže ekstreme temperature, bez zamjene baterija.
Za upotrebu na nižim temperaturama moguće je dobiti posebne baterije kao i specijalne masti.

MEMO

MEMO jedinica jedinstveni je sistem za podešavanje dnevnog doziranja masti putem MEMOLUB® HPS. MEMO jedinica početno se programira, a zatim se trajno namjesti na poziciju podmazivanja. Radnici koji su zaduženi za održavanje, ne treba pri svakoj intervenciji pamtiti podešene parametre pa je na taj način pojednostavljena organizacija posla. Programiranje memo jedinice je jednostavno i brzo. 
Tabela u nastavku pokazuje standardne veličine podešenih parametara.

MEMOLUB® HPS osnovno podešavanje:
Napomena: B = Crni prsten / W = Bijeli prsten / R = Crveni prsten

SPLITTER

Uzpomoćnovog SPLITTER MEMO,MEMOLUB® HPS postajeekonomičan sistem sa dva izlaza za podmazivanje npr. pumpi, ventilatora (zračnih hladnjaka), ležajeva motora.
MEMOLUB® se može upotrijebiti za podmazi­ vanje do 8 pozicija.

PUNJENJE I BATERIJE ZA ZAMJENU

Jeftino zamjenjivo punjenje i baterije, jedini su potrošni materijal potreban pri višegodišnjoj upotrijebi MEMOLUB® HPS. MEMOLUB® HPS moguće je upotrebljavati sa različitim tipovima masti kao što su višenamjenske, za teške radne uvjete, za niske i visoke temperature, za otvorene zupčanike, za upotrebu u prehrambenoj industriji i sa mastima NLGI razreda do gradacije 2/3.
Upotreba MEMOLUB® HPS zajedno sa mastima za teške uvjete posebno je učinkovita pri podmazivanju ležajeva u uvjetima vlage i/ili prašine kao npr. u kamenolomima, cementarama i čeličanama.